Rijpenhofje

Rijpenhofje in de Jordaan

Het Rijpenhofje werd gesticht in 1736 overeenkomstig het laatste testament van Gerard van de Rijp. De twee zonen van zijn zuster had hij als regent benoemd. In 1747 gaven zij het beheer aan de doopsgezinde gemeente 'Lam en Toren'. Het hofje is in 1830 uitgebreid met huizen aan de Rozengracht.

In het midden van de 19e eeuw was de regentenkamer een ware pronkkamer, met tenminste acht schilderijen uit de 16e, 17e en 18e eeuw, waaronder twee van Govert Flinck. Deze zijn in 1899 als bruikleen naar het Rijksmuseum gegaan. Via een deur in de regentenkamer van het Rijpenhofje komt men op het binnenplaatsje van de Huizen De Lely in de Bloemstraat die sinds 1965 bij het Rijpenhofje horen.