Lijnbaansgracht bij de Elandsstraat in de Jordaan te Amsterdam

Lijnbaansgracht richting Elandsgracht
links Elandsstraat richting Prinsengracht
achterwaarts Lijnbaansgracht richting Rozengracht