Lijnbaansgracht bij de Lindengracht in de Jordaan te Amsterdam

driesprong Lindengracht, Tichelstraat en Lijnbaansgracht
links Lindengracht richting Brouwersgracht
achterwaarts Lijnbaansgracht richting Palmgracht