Lijnbaansgracht en de Willemsstraat in de Jordaan te Amsterdam

Brug over de Lijnbaansgracht naar de Marnixstraat
links Lijnbaansgracht richting Lindengracht
achterwaarts Willemsstraat richting Brouwersgracht