Prinsengracht bij de Elandsstraat in de Jordaan te Amsterdam

Prinsengracht richting Elandsgracht
rechts Elandsstraat richting Lijnbaansgracht
achterwaarts Prinsengracht richting Rozengracht