Nieuwe Suykerhofje in Amsterdam

Verscholen op een achterterrein aan de Prinsengracht ligt het achttiende-eeuwse Nieuwe Suykerhofje, een hofje voor rooms-katholieke bejaarde vrouwen. Het liefdadigheidshofje is in 1755 gesticht door Gerrit ten Sande en zijn vrouw Maria de Groot op het nog braakliggende terrein achter de panden aan de Prinsengracht. De naam Nieuwe Suykerhofje - ter onderscheid met het reeds bestaande Suykerhofje aan de Lindengracht - verwijst uiteraard naar de professie van de stichter. Gerrit ten Sande was een telg uit een rooms-katholieke suikerbakkersfamilie die meerdere bezittingen en fabrieken had in het centrum van Amsterdam en in de Jordaan.

Nieuwe Suykerhofje, hofje aan de Prinsengracht in Amsterdam

Nieuwe Suykerhofje, hofje aan de Prinsengracht in Amsterdam