Nieuwe Leliestraat in de Jordaan

Nieuwe Leliestraat richting Lijnbaansgracht
links Eerste Leliedwarsstraat richting Bloemgracht
achterwaarts Nieuwe Leliestraat richting Prinsengracht