Oude Looiersstraat in de Jordaan

Oude Looiersstraat richting Tweede Looiersdwarsstraat
links Eerste Looiersdwarsstraat richting Looiersgracht
achterwaarts Oude Looiersstraat richting Prinsengracht