Korte Lijnbaanssteeg in Amsterdam

Lijnbaanssteeg richting Singel
links Spuistraat richting Raadhuisstraat
achterwaarts Dirk van Hasseltssteeg richting Nieuwe Dijk