Barndesteeg

Barndesteeg kruising Oudezijds Achterburgwal
links Oudezijds Achterburgwal richting Grimburgwal
achterwaarts Barndesteeg richting Kloveniersburgwal